Jak powiedziała na konferencji prasowej dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu Anna Józefiak-Materna, do połowy czerwca wpłynęło 31,5 tys. wniosków, a urzędnicy wydali ponad 18 tys. decyzji.

"Te decyzje opiewają na łączną kwotę około 29,5 mln zł, a już wypłaciliśmy świadczenia na kwotę 22,6 mln zł" - dodała Józefiak-Materna.

Jak podano, najwięcej wniosków – ponad 25 tysięcy - wpłynęło w kwietniu. Również najwięcej, bo ponad 15 tysięcy z nich wysłano drogą elektroniczną. Około 20 proc. wniosków dotyczy świadczenia na pierwsze dziecko, co przy wydaniu decyzji wymaga obliczenia dochodu rodziny, czyli wydłuża cała procedurę.

Wicedyrektor MOPS Andrzej Mańkowski poinformował, że złożone już wnioski dotyczą świadczeń dla 43 tys. dzieci, ale według szacunków tej instytucji pomoc we Wrocławiu powinna objąć ponad 45 tys. osób.

"Szacujemy, że wnioski o pomoc dla około 3 tys. dzieci nie zostały jeszcze złożone, dlatego apelujemy do rodziców i opiekunów, by postarali się je złożyć do 1 lipca włącznie. Dzięki temu mogą liczyć na wyrównawczą wypłatę świadczenia również za kwiecień, maj i czerwiec. Wnioski składane od 2 lipca umożliwiają wypłatę tylko od lipca" - powiedział Mańkowski.

W 2016 r. we Wrocławiu na wypłaty zaplanowano 292,5 mln zł, a w 2017 r. ma to być kwota 390 mln zł. MOPS do obsługi programu zatrudni etatowo 50 nowych pracowników oraz 30 stażystów z Powiatowego Urzędu Pracy. Przy obsłudze programu pracuje również stu pracowników MOPS.

Dzięki programowi "Rodzina 500 plus" rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a jeśli spełnią kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami) - również na pierwsze. Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dzieci 18 lat. Program ruszył 1 kwietnia. (PAP)