Emisja CO2 jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i stanowi około 80 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Dlatego redukcja emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest tak ważna w walce z globalnym ociepleniem na ziemi. Na emisje CO2 wpływ ma wiele czynników, między innymi warunki klimatyczne, wzrost gospodarczy, wielkość populacji, transportu i działalności przemysłowej.

Różne inicjatywy w zakresie poprawy efektywności energetycznej w krajach UE mają na celu ograniczenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. I tak po dekadzie ostrego wzrostu emisji dwutlenku węgla ze wszystkich kominów i rur wydechowych, trucie środowiska mocno przyhamowało.

Eurostat szacuje, że w Unii Europejskiej w 2015 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych wzrosły tylko o 0,7 proc.

W 2015 r. poszczególne kraje UE różnie radziły sobie z redukcją dwutlenku węgla. Według szacunków Eurostatu, większość państw członkowskich UE zwiększyła emisję CO2 do atmosfery. Spadki odnotowano tylko w ośmiu państwach członkowskich, największy na Malcie, która zredukowała emisję CO2 aż o 26,9 proc. Kolejne były Estonia (-16,0 proc.), Dania (-9,9 proc.), Finlandia (-7,4 proc.) i Grecja (-5,0 proc.).

Najwyższe wzrosty odnotowano na Słowacji (+ 9,5 proc.), w Portugalii (+ 8,6 proc.) i na Węgrzech (+ 6,7 proc.).

Polska w 2015 r. wyemitowania do atmosfery o 1,6 proc. więcej gazów cieplarnianych niż w poprzednim roku.

Największy udział w emisji CO2 w UE mają najbardziej uprzemysłowione kraje. Niemcy odpowiadają za 23 proc. emisji CO2 w całej UE. Kolejne są Wielka Brytania (12,5 proc. całości CO2 w UE), Włochy (10,6 proc.) i Francja (9,9 proc.).

Na piątym miejscu znalazła się Polska, która w 2015 r. wyemitowała 9,2 proc. całego dwutlenku węgla, jaki dostał się do atmosfery w UE.