W rezultacie obecnie sześć z 28 krajów UE pozostaje objętych procedurą. Są to: Wielka Brytania, Francja, Chorwacja, Portugalia, Hiszpania i Grecja.

W szczycie kryzysu pomiędzy 2010 a 2011 r. w procedurze były 24 państwa unijne. Polska należała do tej grupy od 2009 do 2015 r.

Kryzys bardzo mocno dotknął zarówno Cypr, jak i Irlandię i Słowenię. Obecnie kraje te notują wzrost gospodarczy, a Irlandia po wyjściu z programu pomocowego jest wręcz unijnym prymusem pod tym względem. Z danych KE wynika, że kraj ten w 2015 r. osiągnął dynamikę gospodarczą wynoszącą 7,8 proc., natomiast w tym roku ma ona wynieść 4,9 proc.

Procedura nadmiernego deficytu jest wszczynana, gdy państwo członkowskie przekroczy dopuszczalny deficyt, czyli 3 proc. PKB, lub gdy dług jest wyższy niż 60 proc. PKB.

Podczas jej trwania rząd musi podjąć odpowiednie działania korygujące, w praktyce - wypełniać zalecenia grona unijnych ministrów finansów. Jeśli kraj nie zastosuje się do zaleceń Rady UE, może zostać obciążony sankcjami finansowymi. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy deficyt jest uznany za przejściowy i wyjątkowy.(PAP)