Spółka STRABAG Infrastruktura Południe podpisała umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na budowę obwodnicy miasta Rzepin. Realizacja inwestycji będzie kosztować niespełna 6 mln zł netto, trasa ma powstać najpóźniej do 31 października 2017 r.

Obwodnica zlokalizowana jest na terenie gminy Rzepin, w powiecie słubickim, w województwie lubuskim. Prawie w całości przebiega przez teren niezabudowany, z wyjątkiem jej końcowego odcinka o dł. 70 m. Zgodnie z planem będzie też przebiegała w pobliżu obszarów chronionych programem Natura 2000. Od nowej drogi w odległości 2,5 km znajdą się Rynny Jezior Rzepińskich, ok. 4 km zaś Doliny Ilanki, a ok. 6 km Torfowiska Sułowskie.

- Inwestycja ułatwi podróżującym komunikację z autostradą A2, skróci czas dojazdu np. do stolicy i jest naturalną kontynuacją rozwijania sieci dróg powiązanych z autostradami. Jest to kolejna obwodnica wykonywana przez STRABAG. Tylko w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku m.in. obwodnicę Raszyna, Nowego Sącza i Gorlic. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji takich dróg przelotowych, jak obwodnica Kościerzyny, Wielunia i Gdowa czy będąca ukończenia obwodnica Kartuz na Pomorzu – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o. o.

Zakres prac budowlanych

Przyszła obwodnica Rzepina to 2,4-kilometrowa droga o parametrach trasy G (ruch główny), jednojezdniowa dwupasmowa o szerokości jezdni 7 m i 2-metrowych poboczach. Jej początkiem będzie rondo na przecięciu z drogą powiatową 1245F w okolicy (ul. Słubnicka), i będzie kończyła się istniejącym, ale rozbudowanym o nowy wjazd rondem w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 (ul. Mickiewicza i ul. Okrężna). W jej ciągu powstanie 8 zjazdów asfaltowych na wewnętrzne drogi leśne, które także zostaną poprawione i dostosowane do powiązanej z nimi jezdni obwodnicy.

Reklama

Wykonawca zbuduje też 4 betonowe przepusty pod jezdnią obwodnicy i jezdnią projektowanego ronda oraz przepusty pod zjazdami na drogi leśne. Na całej długości nowej drogi wybudowane zostaną rowy w tym m.in. trawiaste opóźniające zimą spływ wód opadowych i roztopowych. Budowa drogi będzie wiązała się też z przebudową drogi powiatowej nr 1254F, która zyska nową nawierzchnię i rozbudowany układ oświetlenia. Przewidziane jest także wybudowanie przejścia dla małych zwierząt oraz odtworzenie szaty roślinnej w jego okolicy po to by ukierunkować wędrówkę zwierząt właśnie na nie. W projekcie przewidziane jest użycie gatunków traw, bylin, krzewów i drzew lokalnie występujących, w celu wpisania się w naturalną sukcesję na danym obszarze.

W ramach inwestycji zaplanowana została też wymiana i budowa kanalizacji deszczowej, osadniki-separatory, rowy i inne urządzenia konieczne do właściwego gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi. Ponadto usunięte zostaną kolizje z liniami elektroenergetycznymi, wybudowane oświetlenie, wymienione niektóre słupy linii średniego napięcia i przebudowa sieci telekomunikacyjnych.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

>>> Czytaj też: Nowe lokomotywy od Siemensa. PKP Cargo ma się czym pochwalić [ZDJĘCIA]