"Zarząd Introl dodatkowo informuje, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Introl podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta, co oznacza iż prezentowane w niniejszym raporcie dane finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Introl za I półrocze 2016 r. nastąpi 26 sierpnia 2016 r. (piątek).

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)