"W tym roku planujemy oszczędności na poziomie 362 mln zł - na koniec czerwca obniżyliśmy koszty o 202 mln zł. Stawiamy na konkurencyjność i rozwój we wszystkich ogniwach łańcucha wartości, dokładnie kontrolując każdą złotówkę zarówno po stronie inwestycji, jak i kosztów" - powiedział Kowalik, cytowany w komentarzu zarządu do wyników grupy.

Na segment wytwarzania przypada 154 mln zł z planowanych oszczędności, 175 mln zł na dystrybucję, 29 mln zł na wydobycie, a 4 mln zł na pozostałe segmenty.

W marcu br. Enea podawała, że planuje działania optymalizacyjne, które powinny przynieść 352 mln zł redukcji kosztów w 2016 r.

W 2015 r. oszczędności Enei wynikające z realizacji programu poprawy efektywności wyniosły 352 mln zł.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)