"Zgodnie z warunkami emisji, okresy odsetkowe będą naliczane w okresach trzymiesięcznych. Oprocentowanie będzie stałe i zostało ustalone na poziomie 7,85%" - czytamy w komunikacie.

Zabezpieczenie obligacji stanowi oświadczenie o poddaniu się egzekucji wierzytelności wynikających z obligacji, do maksymalnej kwoty stanowiącej 130% wyemitowanych obligacji wraz z należnymi odsetkami i zastaw rejestrowy na myjniach samochodowych o wartości 10 mln zł, ustanowiony na drugim miejscu, do kwoty 150% wartości nominalnej przydzielonych obligacji, podano także.

"Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na działalność operacyjną, a w szczególności na przygotowanie nowych lokalizacji pod inwestycje w Polsce i Czechach w ramach kontraktów zawartych ze spółką Tesco (Polska)" - czytamy w komunikacie.

Auto-Spa jest organizatorem sieci myjni bezdotykowych - partnerskich oraz własnych. Od kwietnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews)