Zysk netto ogółem wyniósł 7,1 zł wobec 11,98 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi danymi szacunkowymi.

Zysk operacyjny wyniósł 9,32 mln zł wobec 13,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 189,03 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 200,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie i poł. 2016 r. wyniósł 13,56 mln zł wobec 16,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)