Polskie Koleje Państwowe (PKP) ogłosiły postępowania przetargowe na prace projektowe na modernizacje dworców mających wpływ na rozwój wschodniej części Polski, podały PKP. Postępowania te zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

"Dziesięć inwestycji dworcowych przygotowywanych jest do wsparcia ze środków UE, przeznaczonych wyłącznie dla tej części kraju, czyli z krajowego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" - czytamy w komunikacie.

"Ogłoszenia dotyczą sześciu dworców: w Białymstoku, Czeremsze, Olsztynku, Siemiatyczach, Skarżysku-Kamiennej i Szczytnie. Na uwagę zasługuje fakt, że dwa budynki dworców (w Bielsku Podlaskim i Nidzicy) będą projektowane przez PKP S.A. jako tzw. Innowacyjne Dworce Systemowe. Pozostałe dwa obiekty to Olsztyn Zachodni, na którym prace już rozpoczęto, oraz Olsztyn Główny, gdzie modernizacja obejmie dodatkowo układ stacyjny, więc w tym zakresie prowadzone są uzgodnienia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi" - podały PKP.

Dofinansowanie w ramach Programu Polska Wschodnia wyniesie 160 mln zł, a prowadzone przez PKP S.A. prace są zgodne z założonym harmonogramem, podano także.

Reklama

"Założeniem zarządu PKP jest poprawa standardu świadczonych usług przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury i technologii oraz poprzez podniesienie bezpieczeństwa podróżnych i integrację różnego typu usług transportowych. Spójne i komplementarne podejście spółek grupy PKP ma zapewnić wzrost konkurencyjności kolei wobec innych gałęzi transportu. Umożliwienie sprawnego i przyjaznego dotarcia do pracy, szkoły, czy w celach turystycznych przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności samego regionu Polski Wschodniej" – powiedział członek zarządu PKP odpowiedzialny za inwestycje Marek Michalski.

PKP podało także, że działania te stanowią początek wieloletniego programu inwestycyjnego realizowanego przez PKP S.A., którego celem jest udostępnienie nowoczesnych, ustandaryzowanych dworców kolejowych, odpowiadających potrzebom pasażerów, a przede wszystkim lokalnej społeczności.

W 2015 r. PKP SA realizowała zadania w głównych obszarach działalności w zakresie poprawy obsługi i satysfakcji klientów Grupy PKP, utrzymania, remontów, modernizacji dworców i innych nieruchomości oraz zagospodarowaniu mienia zbędnego, podsumowano.