Dane GUS dowodzą, że nasz rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji. Okazuje się jednak, że coraz więcej bezrobotnych w Polsce przechodzi w stan bierności zawodowej.

W ostatnim czasie z polskiego rynku pracy nadchodzą same dobre informacje. Bezrobocie spadło do 8,5 proc., co w relacji miesięcznej daje spadek o 0,1 pkt. proc., natomiast w porównaniu do sierpnia ubiegłego roku stopa bezrobocia była niższa o 1,4 punktu procentowego. Jednocześnie GUS podał, że w drugim kwartale bieżącego roku liczba bezrobotnych spadła poniżej 1,1 mln i była o 215 tys. mniejsza niż przed rokiem. Dane uwzględniają także szarą strefę gospodarki.

Dobra koniunktura gospodarcza sprawia, że na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia, co znacząco wpływa na skrócenie przeciętnego czasu poszukiwania pracy. Według danych GUS poszukiwanie pracy skróciło się przeciętnie o półtora miesiąca.

Jak w tej sytuacji odnajdują się osoby będące na bezrobociu od wielu miesięcy? W pierwszym kwartale 2016 r. bezrobocie także spadało. W marcu 2016 r. wynosiło 10 proc., podczas gdy w styczniu 10,3 proc. Kwiecień przyniósł kolejny spadek stopy bezrobocia do 9,5 proc. nie oznacza to jednak, że wszystkie osoby, które straciły status osoby bezrobotnej znalazły pracę.

Z danych Eurostatu (najnowszych dostępnych) wynika, że w Polsce w pierwszym kwartale 2016 roku z bezrobocia wyszło i znalazło zatrudnienie nieco ponad 10 proc. osób, które w poprzednim kwartale były bez pracy. Dużo większa grupa bezrobotnych (24 proc.) przeszła w stan bierności zawodowej (czyli nadal nie ma pracy, ale nie jest rejestrowana jako bezrobotny). Blisko 66 proc. bezrobotnych w ostatnim kwartale 2015 r. nadal było bez pracy w pierwszym kwartale 2016 r.

Reklama

Patrząc na dane z sprzed roku także widać, że odsetek osób przechodzących z bezrobocia w stan bierności zawodowej zwiększa się. W Polsce odsetek osób bezrobotnych, które znalazły zatrudnienie w pierwszym kwartale 2016 roku był większy o 1,7 punktu procentowego niż rokiem. Natomiast udział osób, które w tym samym czasie przeszły z bezrobocia w stan bierności zawodowej zwiększył się o 5 pkt proc.

Przepływy na rynku pracy w Unii Europejskiej

Spośród wszystkich osób w Unii Europejskiej (UE), którzy byli bezrobotni w czwartym kwartale 2015 roku 65,7 proc., czyli 13 mln osób, nadal pozostawało bez pracy w pierwszym kwartale 2016 roku. O wiele mniejsza grupa, 3 mln bezrobotnych (15,4 proc.), znalazła zatrudnienie. Grupę osób biernych zawodowo zasiliła rzesza 3,7 mln bezrobotnych w czwartym kwartale 2015 roku (18,9 proc.).

Wśród wszystkich pracowników UE, którzy byli zatrudnieni w czwartym kwartale 2015 r. w pierwszym kwartale pracę miało nadal 96,2 proc. (169,7 mln osób), natomiast 1,7 proc. z tej grupy poszło na bezrobocie (2,9 mln), a 2,2 proc. (czyli 3,8 mln osób) przeszło w stan bierności zawodowej.