Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Immofinanz

Immofinanz odnotował 21,9 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. skróconego roku finansowego 2016 (obejmującego okres od maja do grudnia 2016 r.) wobec 115 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Immofinanz chce, aby walne zgromadzenie zdecydowało latem 2017 r. o połączeniu z CA Immo, poinformował prezes Oliver Schumy. Przed połączeniem dojdzie do wydzielenia lub sprzedaży pięciu centrów handlowych w Moskwie. >>>>

Marvipol

Książek Holding - wehikuł inwestycyjny, którego właścicielem jest prezes i główny akcjonariusz Marvipolu Mariusz Książek - sprzedał pakiet 4,66% akcji Marvipolu. Prezes podkreśla, że zbywając pakiet akcji liczy na wzrost obrotów na akcjach spółki i jej giełdowej wyceny. >>>>

CCC

CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. nabyła 75% udziałów w spółce rosyjskiej CCC Russia Sp. z o.o. (dawniej: 3S Retail Sp. z o.o.) z siedzibą w Moskwie, będącej wyłącznym dystrybutorem towarów CCC na rynku rosyjskim, podało CCC w komunikacie. >>>>

Altus TFI, PBKM

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) poinformowało, że fundusze zarządzane przez tę instytucję zwiększyły zaangażowanie w akcje Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) do ponad 5%, poinformowała spółka. Jest to pierwszy fundusz, który ujawnił się w akcjonariacie spółki. >>>>

Murapol

Spółkę zależną Murapolu - Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20 sp. k.- zawarła przedwstępną umowę na podstawie której zobowiązała się zakupić nieruchomość zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 98a o powierzchni 1,0727 ha za cenę 5,27 mln zł netto, poinformowała spółka. Ma na niej powstać projekt z ok. 279 mieszkaniami. >>>>

Celon Pharma

W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu w pierwszej ofercie publicznej Celon Pharma inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji spółki za ponad 1,5 mld zł, podała firma. Celon Pharma liczy na pozyskanie z oferty ok. 245 mln zł. >>>>

Cena emisyjna akcji Celon Pharma oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej została ustalona na 16,33 zł, podała spółka. Oznacza to, że cena emisyjna jest równa opublikowanej wcześniej cenie maksymalnej. >>>>

Ursus

Oferta konsorcjum Ursusa, AMZ Kutno i Ursus Bus, o wartości 4,69-9,42 mln zł brutto, została wybrana w przetargu nieograniczonym na dostawę autobusów niskopodłogowych 06/E/16 organizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, podał Ursus. >>>>

Oferta konsorcjum Ursus BUS, w skład którego wchodzi Ursus S.A., AMZ Kutno S.A. oraz Ursus BUS S.A. została wybrana w przetargu nieograniczonym na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich elektrycznych, zorganizowanym przez Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o. w Warszawie, podał Ursus. Wartość oferty brutto wynosi 24 981 300 zł. >>>>

InPost

Poczta Polska zatrudniła od sierpnia br. ponad 130 listonoszy obsługujących wcześniej zlecenia firmy InPost, poinformował rzecznik Zbigniew Baranowski. Spółka oferuje im miejsca pracy tam, gdzie ma największe braki kadrowe w eksploatacji i trudności ze znalezieniem nowych pracowników, dodał. >>>>

Uniwheels

Strategia Uniwheels do 2022 r. zakłada m.in. zwiększenie rocznych przychodów ze sprzedaży do ponad 700 mln euro i zwiększenie mocy produkcyjnych do ponad 14 mln felg rocznie, podała spółka. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo podpisało z PGNiG Termika umowę na transport 1,1 mln ton węgla kamiennego ze Śląska do dwóch elektrociepłowni i jednej ciepłowni Termiki w Warszawie, poinformowała spółka. Kontrakt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2017 roku, a jego szacowana wartość przekracza 28 mln zł, podano także. >>>>

Echo Investment

Echo Investment stanie się firmą typowo deweloperską wobec dewelopersko-inwestycyjnej do tej pory i polskim liderem na rynkach biurowym, handlowym i mieszkaniowym, poinformowali członkowie zarządu, prezentując nową "strategię rentownego wzrostu" spółki. Jej efektem ma być także regularna wypłata dywidendy dla akcjonariuszy spółki. >>>>

Bank Pocztowy

Rada nadzorcza Banku Pocztowego powołała Sławomira Zawadzkiego na stanowisko prezesa, podał bank. >>>>

Trans Polonia

Po rezygnacji z nabycia czeskiego Petrotransu od PKN Orlen, Trans Polonia ma zamiar nadal podejmować próby akwizycji i prowadzi w tym celu prace. Finalizacji zakupów spodziewa się jednak najwcześniej w 2018 r., poinformował prezes Dariusz Cegielski. >>>>

Selvita

Selvita zawarła przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie, na której planuje zbudować nowe budynki z przeznaczeniem na laboratoria rozwoju leków innowacyjnych. Harmonogram prac zakłada zakup działki w najbliższych miesiącach oraz przygotowanie pełnej dokumentacji i pozwoleń do końca 2017 r., podała spółka. Łączne koszty powyższych działań wyniosą ok. 8 mln zł, zaś na lata 2018-­2019 zaplanowana jest budowa i kompleksowe wyposażenie budynku, których koszt wyniesie ok. 62 mln zł. >>>>

AmRest Holdings

W wyniku rozliczenia wezwania do sprzedaży akcji AmRest Holdings, ogłoszonym przez FCapital Dutch zawarto 21 września transakcje, których przedmiotem było 6 394 362 akcji spółki, podał podmiot pośredniczący Dom Maklerski BZ WBK. >>>>

Pragma Faktoring

Pragma Faktoring zakończyła subskrypcję i dokonał przydziału 200 000 obligacji na okaziciela serii H o wartości 20 mln zł, podała spółka. >>>>

Alma Market

Alma Market planuje istotne zwolnienia grupowe, obejmujące do 1 321 pracowników, podała spółka. >>>>

OEX

OEX zawarł z Teronita Holdings Limited umowę przedwstępną nabycia 100% akcji Archidoc za 17,86 mln zł, podała spółka. >>>>

Integer.pl

Integer.pl odstąpił od umowy sprzedaży udziałów spółki InPost Express na rzecz Logistics Venture z powodu nie dokonania przez kupującego w terminie zapłaty pierwszej części ceny sprzedaży udziałów, a także niedostarczenia w terminie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, mającej zabezpieczyć płatność drugiej i trzeciej części ceny sprzedaży, podał Integer.pl. Termin na wykonanie powyższych obowiązków określony był na dzień 20 września 2016 roku. >>>>

PlayWay

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny PlayWay, sporządzony w związku z planowaną ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie jej akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. >>>>

Getin Noble Bank

Akcje Getin Noble Banku (GNB) zostaną zawieszone w notowaniach na GPW od 22 września do 3 października w związku z rejestracją przez sąd zmiany statutu banku w zakresie scalenia akcji w proporcji 3:1. Operacja ta będzie miała jednak charakter wyłącznie techniczny, podał bank. >>>>

Grupa Kęty

Grupa Kęty podniosła prognozę przychodów w całym 2016 r. o 5% do 2 255 mln zł, prognozę EBIT o 17% do 293 mln zł, EBITDA o 10% do 397 mln zł oraz zysku netto o 14% do 279 mln zł, podała spółka. Ponadto, nakłady na inwestycje sięgną 310 mln zł, o 14% mniej niż zakładano. >>>>