Rosną wydatki pacjentów na prywatną ochronę zdrowia, rośnie też rynek telemedycyny.
Na co wydajemy w ochronie zdrowia - zainteresowanie telemedycyną / Dziennik Gazeta Prawna
Dotyczy to w szczególności telekonsultacji, a także telediagnostyki i telerehabilitacji. Te dwa segmenty zdaniem autorów raportu „Pacjent w świecie cyfrowym” PwC są najbardziej perspektywicznymi segmentami rynku ochrony zdrowia. W Polsce zainteresowanie telekonsultacjami w 2015 r. wzrosło dwukrotnie. W całej Europie Środkowo-Wschodniej ich liczba przekroczyła 110 tys. Zdaniem autorów raportu oczekiwania i rozwój technologii spowodują, że dostawcy usług medycznych będą musieli wprowadzić masowo nowoczesne rozwiązania.
Inaczej będą narażeni na utratę udziału w rynku lub obniżenie rentowności. W Polsce na razie dotyczy to głównie prywatnego rynku. Choć w publicznych placówkach też mają pojawić się nowe rozwiązania, wymuszone nie tyle przez pacjentów, co przez Ministerstwo Zdrowia. ⒸⓅ