"Porozumienie weszło w życie 26 sierpnia 2016 r., wygasło zaś 23 września 2016 r. w związku ze zrealizowaniem celem porozumienia w postaci przeprowadzenia przymusowego wykupu, ogłoszonego 20 września 2016 r. przez Alior Bank i rozliczonego 23 września 2016 r." - czytamy w komunikacie.

"W toku porozumienia łączny udział Alior Bank oraz podmiotów GE Capital w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH oraz w kapitale zakładowym Banku BPH uległ zwiększeniu wskutek rozliczenia 23 września 2016 r. przymusowego wykupu, w ramach którego Alior Bank nabył od mniejszościowych akcjonariuszy Banku BPH 442 923 akcje Banku BPH reprezentujące 442 923 głosy na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiące około 0,58% kapitału zakładowego Banku BPH i uprawniające do wykonywania około 0,58% ogólnej liczby głosów w Banku BPH" - czytamy dalej.

W ostatnim dniu obowiązywania porozumienia, tj. 23 września 2016 r., Alior Bank oraz podmioty GE Capital posiadały łącznie 76 667 911 akcji Banku BPH, reprezentujących 76 667 911 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących 100% kapitału zakładowego Banku BPH i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w Banku BPH.

Z tego Alior Bank posiadał 46 968 151 akcji Banku BPH reprezentujących 46 968 151 głosów na walnym zgromadzeniu Banku BPH, stanowiących około 61,26% kapitału zakładowego Banku BPH i uprawniających do wykonywania około 61,26% ogólnej liczby głosów w Banku BPH.

Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.

Transakcja przybliży Alior Bank do realizacji strategicznego celu dołączenia do grona 5-6 największych banków w Polsce w ciągu kolejnych kilku lat. Sfinalizowanie transakcji planowane jest na IV kwartał 2016 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)