"Jako przyczynę skorzystania przez BGK z prawa do wypowiedzenia umów kredytu, BGK wskazało podstawy określone w umowach kredytu, w tym niewykonanie obowiązków raportowych w stosunku do kredytodawcy. Ponadto, BGK wskazało, iż emitent nie skorzystał z prawa pociągnięcia pierwszej transzy kredytu w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umów kredytu" - czytamy w komunikacie.

Umowy zawarte w maju 2015 r. uprawniały spółkę do pociągnięcia odpowiednich transz kredytu aż do wysokości limitu kredytu, jednakże nie skorzystała ona dotąd z prawa do pociągnięcia jakichkolwiek transz kredytu, w związku z czym wypowiedzenie umów nie skutkuje obowiązkiem zwrotu jakichkolwiek kwot, podkreślił Integer.pl.

Umowy kredytu wygasają z upływem 30 dni od dnia otrzymania pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu. Spółka nie kwestionuje wypowiedzenia.

"Emitent przewiduje, iż skutkiem wypowiedzenia umów kredytu będzie konieczność rozwiązania kontraktu eksportowego paczkomatów pomiędzy emitentem a InPost Canada, z uwagi na utratę zakładanego źródła jego finansowania po stronie InPost Canada" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)