"Zamawiającym w dwóch przetargach jest Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa dyrektor instytucji gospodarki budżetowej - Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" - czytamy w komunikacie.

Postępowanie przetargowe dotyczy budowy budynku magazynowego o konstrukcji stalowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ogrodzonego placu ćwiczeń wojskowych NRF wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zadaszenia patio budynku nr 5 na terenie Centrum Szkoleń Sił połączonych (JFTC) w Bydgoszczy, oraz opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (DP) oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie zadania: "Dodatkowa kontenerowa przestrzeń biurowa dla personelu JFTC Bydgoszcz", podano również.

"Elektrotim podaje fakt otrzymania niniejszych zawiadomień do publicznej wiadomości z uwagi na duże znaczenie dla przychodów grupy w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 354 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)