"W 2015 r. napływ netto inwestycji bezpośrednich do Polski wyniósł 50,8 mld zł. Składały się na niego reinwestycje zysków w kwocie 30,4 mld zł, napływ kapitału w formie akcji i innych udziałów kapitałowych w wysokości 15,5 mld zł i napływ kapitału netto w postaci różnych instrumentów dłużnych wynoszący 4,9 mld zł" - czytamy w raporcie.

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niderlandów (12 mld zł), Wielkiej Brytanii (10,6 mld zł) i Niemiec (9,8 mld zł). Dezinwestycje (wycofanie się inwestorów) miały miejsce m.in w przypadku USA (-1,3 mld zł). podano w materiale.

>>> Czytaj też: Nieruchomości komercyjne w Polsce. Jakie miasta wybierają inwestorzy?

"W 2015 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (11,8 mld zł, sekcja C), a także doradztwem w zakresie zarządzania (10,3 mld zł, sekcja M). W przypadku podmiotów zaangażowanych w górnictwo i wydobywanie (sekcja B) odnotowano odpływ kapitału, związany z poniesionymi przez te podmioty stratami (ujemne reinwestycje zysków) oraz spłatą zadłużenia względem inwestorów bezpośrednich (łącznie -0,3 mld zł)." - czytamy dalej.

Dochody inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2015 r. osiągnęły wartość 67,4 mld zł. Dywidendy wyniosły niemal 29 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 30,4 mld zł, a dochody z tytułu odsetek wyniosły 8,1 mld zł, podał także bank centralny.

>>> Czytaj też: Budowa fabryki silników w Jaworze. Ile Mercedes dostanie od państwa?