"Podjęliśmy decyzję o wznowieniu oferty publicznej. Oceniamy, że koniunktura na rynku kapitałowym poprawiła się względem sytuacji panującej wiosną tego roku kiedy zawiesiliśmy ten proces. Jesteśmy przekonani, że inwestorzy docenią nasz model biznesu i bardzo dobre perspektywy branży magazynowej i handlowej, w której działamy. Dlatego liczymy na ich duże zainteresowanie naszą ofertą" - powiedział prezes Mirosław Koszany, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z nowym harmonogramem IPO, book-building będzie prowadzony w dniach 25-26 października br. Następnego dnia, czyli 27 października br. zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości ostateczna cena emisyjna oraz cena sprzedaży, a także informacja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych i akcji sprzedawanych, w tym liczbie akcji oferowanych w poszczególnych transzach. Rozpoczęcie publicznej oferty oraz przyjmowanie zapisów w transzy instytucjonalnej i transzy indywidualnej rozpocznie się 27 października br. Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy indywidualnej planowane jest na 3 listopada br., a w transzy instytucjonalnej jeden dzień później, czyli 4 listopada br. Przydział akcji jest ustalony na 7 listopada br.

Na podstawie prospektu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 8 grudnia 2015 r., oferowanych jest 1 130 000 nowych akcji serii I oraz sprzedawanych jest do 569 606 istniejących akcji serii H. BIK oczekuje wpływów z emisji akcji serii I na poziomie około 23,7 mln zł brutto. Wpływy netto zostały oszacowane na poziomie ok. 22,5 mln zł. Celem emisyjnym jest rozbudowa Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowa Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowa Parku Handlowego w Dzierżoniowie, przypomniano.

W połowie kwietnia Biuro Inwestycji Kapitałowych i Belancor podjęli decyzję o zawieszeniu oferty publicznej spółki. Głównym powodem było zbyt wysokie dyskonto, jakiego oczekiwali inwestorzy uczestniczący w procesie book-buildingu, podała wtedy spółka.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)