W czerwcu tego roku sejmowa komisja ustawodawcza zdecydowała, że poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw trafi do prac sejmowych.

"W dyskusji zgłoszono wniosek o skierowanie projektu ustawy do komisji rolnictwa i rozwoju wsi oraz do komisji zdrowia. Propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu jest, aby Sejm skierował projekt ustawy do Komisji Finansów Publicznych oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi" - powiedział w piątek marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Sejm propozycję przyjął.

Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw, dotyczy stworzenia warunków do bezpośredniej sprzedaży produktów spożywczych wytwarzanych przez rolników w sposób tradycyjny, domowy, z własnego gospodarstwa oraz określenia warunków, na jakich taka produkcja i sprzedaż ma się odbywać.

Projektowana ustawa upraszcza przepisy i zakłada, że rolnicy będą mogli sprzedawać, wyprodukowane przez siebie w gospodarstwach produkty nieprzetworzone, np. warzywa, jak i przetworzone, m.in. konfitury. Dotychczasowe przepisy są zbyt skomplikowane, m.in. ze względu na wymogi sanitarne, i nie zachęcają rolników do prowadzenia takiej działalności.

Projektowane przepisy dotyczą sprzedaży małej ilości żywności, ma być ona określona przez ministra rolnictwa. Minister ma też określić zakres i sposób dokumentowania ilości poszczególnych rodzajów żywności sprzedawanej przez rolników. Artykuły te będą musiały być oznakowane, m.in. powinny zawierać adres gospodarstwa i skład produktu.

Rolnicy będą mogli sprzedawać żywność do lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego na terenie województwa, w którym położone jest gospodarstwo rolne, a także w województwach sąsiednich. (PAP)