Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Qumak

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) wezwał Qumak do zapłaty 15,19 mln zł kary za odstąpienie od umowy na wdrożenie systemu ISOK, podała spółka. Qumak kwestionuje zasadność naliczenia kary. "Do spółki wpłynęło wezwanie od Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do zapłaty kary umownej za odstąpienie od umowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. na wykonanie projektu, budowę i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), w wysokości 30% wynagrodzenia netto za wykonanie umowy, tj. 15 192 142,68 zł w terminie 14 dni od dnia otrzymania powyższego wezwania" - czytamy w komunikacie. Qumak nie uznał za skuteczne oświadczenia KZGW o odstąpieniu od realizacji piątego etapu projektu i kwestionuje zasadność kary.

Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi BPH utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 3,28 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. "Bank BPH […] otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) decyzję obejmującą zalecenie utrzymywania przez Bank BPH funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 3,28 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. Dodatkowy wymóg kapitałowy powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 2,46 pkt proc.) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,84 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie. W związku z tym Bank BPH powinien utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie nie niższym niż 12,71% dla Tier 1 i 16,53% dla całkowitego współczynnika kapitałowego, wyjaśniono.

Asseco SEE

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 10,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 12,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Tegoroczny portfel zamówień Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy o 13% r/r i wynosi 121,6 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński. Grupa zakłada, że cały bieżący rok będzie porównywalny do 2015 r. >>>>

Kernel Holding

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 27,5% r/r do 1,18 mln ton w I kw. roku obrotowego 2016/2017 (zakończonym 30 września 2016 r.), podała spółka. >>>>

Zarząd Kernel Holding rekomenduje akcjonariuszom zatwierdzenie wypłaty 0,25 USD dywidendy na akcję z zysku za rok finansowy zakończony 30 czerwca 2016 r., podała spółka. >>>>

Kernel Holding odnotował 225,15 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2015/2016 (zakończonym 30 czerwca 2016 r.) wobec 106,93 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper rozpoczął sprzedaż 190 lokali w ramach etapu Va Lokum Victoria we Wrocławiu, poinformowała spółka. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na I kwartał 2018 roku, podano także. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Ovostar Union

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 21% r/r do 1 078 mln sztuk w I-III kw. 2016 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 17% i wyniósł 766 mln szt. >>>>

PZ Cormay

Projekt PZ Cormay pt. "Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w 'Programie promocji branży sprzętu medycznego'" znalazł się na liście projektów, które Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wybrała do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand POIR, podała spółka. >>>>

T-Bull

Zarząd T-Bull szacuje, że rozpoczęcie notowań 448 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii, które GPW właśnie wprowadziła do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect nastąpi do 10 listopada, podała spółka. >>>>

Archicom

Archicom zawarł umowę kupna gruntu o powierzchni ok. 1,1 ha, położonego przy ul. Michała Kamieńskiego we Wrocławiu za cenę 6,12 mln zł netto, przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, poinformowała spółka. Archicom planuje na tej działce budowę ok. 525 mieszkań. >>>>

Groclin

Groclin spodziewa się, że działalność projektowo-inżynierska będzie odpowiadać za 30-40% przychodów w ciągu 2 lat wobec ok. 15% obecnie. Wzrost tego biznesu zapewni rozwój organiczny zakupionej w tym roku CADM Automotive i ewentualne akwizycje, poinformował ISBnews prezes Andre Gerstner. >>>>

Groclin ma zapewniony wzrost organiczny w segmencie poszyć samochodowych, dzięki m.in. rozwojowi współpracy z Recaro Automotive oraz Oplem i rozważa kolejny po Ukrainie kierunek dla produkcji tego asortymentu - Bałkany, poinformował ISBnews prezes Andre Gerstner. >>>>

Groclin może odegrać aktywną rolę w konsolidacji spółek branży wyposażenia i akcesoriów samochodowych, poinformował ISBnews prezes Andre Gerstner. >>>>

Organic Farma Zdrowia

Grupa Organic Farma Zdrowia, po przejęciu sieci sklepów z żywnością ekologiczną Żółty Cesarz, planuje rozwój franczyzy i docelowo zamierza mieć 100 placówek, poinformował prezes Sławomir Chłoń. >>>>

Energa

Budowa bloku C w Elektrowni Ostrołęka przyczyni się do redukcji poziomu emisji CO2 i tym samym wypełnienia przez Polskę zapisów porozumienia klimatycznego, poinformował prezes Energi Dariusz Kaśków. >>>>

Stelmet

Akcje zwykłe na okaziciela serii A i B spółki Stelmet zadebiutują we wtorek, 25 października, na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała GPW. >>>>

Artifex Mundi

Artifex Mundi liczy, że na przełomie I i II kwartału 2017 roku może mieć nawet dwa tytuły free-to-play będące na etapie, w którym inwestycja w ich marketing będzie opłacalna, poinformował ISBnews szef publishingu Kamil Urbanek. >>>>

Boryszew

Fabryka Grupy Boryszew - Maflow w Meksyku - rozpocznie w listopadzie br. produkcję komponentów dedykowanych dla samochodów VW Teramont, poinformowała spółka. >>>>