"Zarząd Giełdy postanawia: wprowadzić z dniem 25 października 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Stelmet S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem 'PLSTLMT00010': a ) 24 972 954 akcje serii A, b) 2 923 051 akcji serii B" - czytamy w uchwale GPW.

W ramach publicznej oferty akcji Stelmet inwestorom przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje. Zapisy złożone przez inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o blisko 86%. Łączna wartość oferty przekroczyła 182 mln zł, z czego ok. 45,5 mln zł to wartość emisji nowych akcji.

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Produkty grupy trafiają do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do europejskich sieci sklepów DIY i specjalistycznych marketów budowlanych. Przychody Grupy Stelmet, z uwzględnieniem wyników przejętej pod koniec 2014 r. spółki Grange Fencing Ltd., w ciągu 12 miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. sięgnęły 572,8 mln zł, EBITDA wyniosła 79,5 mln zł, a zysk netto 64,7 mln zł.

(ISBnews)