Master Pharm odstąpił od zamiaru przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii po przeprowadzeniu jej due diligence, podała spółka.

"Zarząd Master Pharm S.A. informuje, w że po przeprowadzeniu badania due diligence prawnego i finansowego spółki z branży farmaceutyczno-kosmetycznej oraz przeanalizowaniu ryzyk finansowych i biznesowych związanych z potencjalną inwestycją kapitałową w dniu 27 października 2017 roku podjął decyzję o zakończeniu dalszych negocjacji i odstąpieniu od nabycia udziałów w spółce z uwagi na odmienną od założeń i oczekiwań strukturę przychodów spółki oraz potencjału na uzyskanie dodatnich wyników finansowych w oczekiwanym przez emitenta okresie" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w październiku Mastr Pharm przesunął termin zakończenia negocjacji w kwestii tego przejęcia do końca 31 października 2016 roku. Pierwotnie strony zaplanowały przeprowadzenie transakcji nie później niż do 10 października br.

Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2016 r.

(ISBnews)