"Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki. Liczba wszystkich akcji spółki objętych przedmiotową zaliczką na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016 wynosi: 7299666" – czytamy w komunikacie.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku, a wypłata zaliczki nastąpi w dniu 23 grudnia 2016 roku, podano także.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)