Kofola Ceskoslovensko odnotowała 138,19 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 161,96 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 167,76 mln CZK wobec 211,32 mln CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 921,4 mln CZK w III kw. 2016 r. wobec 2 168,15 mln CZK rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 267,57 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 355,93 mln CZK zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 425,78 mln CZK w porównaniu z 5 524,82 mln CZK rok wcześniej. EBITDA w tym czasie wyniosła 851 mln CZK wobec 989 mln CZK rok wcześniej.

Przychody w Polsce wyniosły 1 387 mln CZK w okresie 9 miesięcy wobec 1 867 mln CZK rok wcześniej. EBITDA w Polsce sięgnęła 102 mln CZK wobec 238 mln CZK w I-III kw. 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 460,76 mln CZK.

Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.

(ISBnews)