Zysk operacyjny wyniósł 90,92 mln zł wobec 67,92 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk na poziomie EBITDA wyniósł blisko 161 mln zł i był o 30,4% wyższy niż przed rokiem. Był to zarazem najwyższy w historii spółki kwartalny zysk EBITDA. Poprawa rentowności widoczna była na wszystkich głównych rynkach i markach spółki. Przełomowe rezultaty zostały osiągnięte dzięki kontynuacji pozytywnych trendów sprzedażowych na poszczególnych rynkach, dalszemu wzrostowi skali biznesu (m.in. akwizycja sieci Starbucks w Niemczech oraz wejście z tą marką na Słowację, rekordowa liczba otwarć), a także nieustannej koncentracji Spółki na poprawie efektywności prowadzenia biznesu. W III kw. 2016 wyniki Grupy AmRest w dalszym ciągu wspierane były przez korzystne uwarunkowania na rynkach surowców. Dodatkowo korzyści skali łańcucha dostaw oraz umiejętne zarządzanie ofertą produktową pozwoliły zredukować udział kosztów surowców w stosunku do przychodów o 1,2 pkt proc. i w znacznej części ograniczyć negatywny wpływ rosnących kosztów pracy" - podano w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 157,57 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 804,25 mln zł rok wcześniej.

"Znaczny wzrost przychodów wynikał z utrzymujących się pozytywnych trendów LFL we wszystkich głównych segmentach Grupy, większej niż przed rokiem dynamiki nowych otwarć oraz przejęcia w maju tego roku sieci 144 kawiarni Starbucks w Niemczech. Wyłączając przychody rynku niemieckiego, sprzedaż Grupy w III kw. 2016 wzrosła o 16,8%" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 138,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 118,14 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 992,85 mln zł w porównaniu z 2 420,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 36,68 mln zł wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka rozwija również działalność w Europie Zachodniej, Rosji, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)