"Powyższa decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Emitent nie zgadza się z treścią decyzji Izby Skarbowej w Warszawie i wniesie od niej skargę do sądu" - czytamy w komunikacie.

Wierzytelność wynikająca z decyzji jest objęta układem z mocy prawa i podlega regulacjom ustawy Prawo restrukturyzacyjne, podano również.

Wcześniej Action przedstawił warunki restrukturyzacji zobowiązań, gdzie przewiduje konwersję na akcje części należności.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)