Milkiland odnotował 24,74 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 37,82 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,41 mln euro wobec 7,73 mln euro straty rok wcześniej. Wynik EBITDA spadł o ok. 45% do 5,3 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,94 mln euro w III kw. 2016 r. wobec 146,24 mln euro rok wcześniej.

Spółka podała, że na jej wyniki miała wpływ niekorzystna sytuacja makroekonomiczna i ograniczony dostęp do rosyjskiego rynku. "Aby przeciwdziałać ograniczeniom i poprawić przychody, Milkiland koncentrował się na ekspansji na każdym z rynków, na których działa, czerpiąc korzyści z dywersyfikacji geograficznej. Grupa zwiększyła także obecność na nowych rynkach eksportowych, takich jak Izrael, Egipt, Maroko, na które dostarczała ser, masło i odtłuszczone mleko w proszku" - czytamy w raporcie.

Milkiland jest działającym na terenie Rosji, Ukrainy, a także Polski producentem szerokiej gamy wyrobów mlecznych. Holding Milkiland N.V., zarejestrowany w Holandii, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2010 r.

(ISBnews)