Zysk operacyjny wyniósł 0,39 mln zł wobec 0,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,2 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 9,65 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 99 tys. zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 41,03 mln zł w porównaniu z 29,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,12 mln zł wobec 87 tys. zł straty rok wcześniej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.). W 2015 r. miała 44,67 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)