"Planowany capex w 2017 roku 430 mln zł (wzrost o 39% r/r ze względu na przyrost powierzchni handlowej oraz wydatki na rozbudowę siedziby spółki - 80 mln zł). Planowana marża brutto Grupy w 2017 roku na poziomie 52-53%. Spółka planuje dwucyfrowy wzrost powierzchni w 2017 roku tj. 11% r/r" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"W roku 2016 planowane jest zwiększenie powierzchni sieci sklepów o 9%, czyli o około 75 tys. m2. Planowany capex w 2016 roku to ok. 310 mln zł (270 mln zł na nowe sklepy, 40 mln zł na modernizację) co stanowi 37% mniej r/r ze względu na wolniejszy przyrost powierzchni handlowej" - czytamy dalej.

Na koniec III kw. 2016 roku grupa kapitałowa LPP dysponowała 1 668 w sklepami w 18 krajach o łącznej powierzchni 888 tys. m2.

"Wzrost powierzchni i dodatnia sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) spowodowały, że przychody ze sprzedaży w III kwartale 2016 roku były wyższe o 18% od osiągniętych przed rokiem. Marża brutto obniżyła się z 52,6% przed rokiem do 47,1% w omawianym okresie, co było spowodowane większymi r/r wyprzedażami towaru kolekcji SS16 w lipcu i sierpniu 2016 roku" - napisano także.

W ramach rozwoju e-commerce LPP zaplanowało na 2016 r. 4 nowe marki online (Cropp, House, MOHITO, SiNSAY w 5 nowych krajach: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Niemcy, a w 2017 roku - RESERVED online w Rosji, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.

"Celem spółki jest osiągnięcie do 2020 roku sprzedaży internetowej stanowiącej 7-8% sprzedaży Grupy" - podsumowało LPP.

LPP zarządza 6 markami modowymi - Reserved, Cropp, House, Mohito, SiNSAY i Tallinder (sklepy tej marki będą funkcjonowały do końca lutego 2017 r.). Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 5,13 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)