Energa

Rada nadzorcza Energi zatwierdziła strategię grupy na lata 2016-2025 wraz z "Wieloletnim Planem Inwestycji Strategicznych Grupy Energa na lata 2016-2025" z celem EBITDA na poziomie 2,4 mld zł w 2020 roku i 3,0 mld w 2025 roku, podała spółka. Polityka dywidendowa zostanie dostosowana do potrzeb finansowych procesu inwestycyjnego. >>>>  

Łączne nakłady na inwestycje podstawowe i dodatkowe Grupy Energa planowane na lata 2016-2025 w celu realizacji strategii wynoszą ok. 20,6 mld zł, z czego 9,5 mld zł w latach 2016 – 2020, podała spółka. >>>>  

Energa nadal oczekuje na odpowiedź EdF na swoją ofertę zakupu aktywów i może wziąć udział w procesie sprzedaży, jeśli zostanie on rozpoczęty od nowa, poinformował prezes Dariusz Kaśków. >>>>  

Energa chce do końca roku ogłosić przetarg na wykonawcę Elektrowni Ostrołęka C. Spółka chce zachować kontrolę nad projektem nawet w przypadku udziału trzeciego partnera, poinformowali członkowie zarządu spółki. >>>> 

Energa nie wyklucza możliwości wypłacania dywidendy przed 2023 rokiem, ale po tej dacie powinno być więcej przesłanek do jej wypłaty, poinformował prezes Dariusz Kaśków. Decyzja dotycząca o rekomendowaniu bądź nie dywidendy za 2016 r. nie została jeszcze podjęta. >>>> 

Bank BPH  

Moody's Investors Service (Moody's) nadała Bankowi BPH pod raz pierwszy długo- i krótkoterminowych ratingów emitenta na poziomie Ba2/Not Prime. Jednocześnie agencja ratingowa wycofała rating depozytowy banku (ostatnio na poziomie Ba2/Not Prime), podało BPH. Perspektywa ratingów długoterminowych emitenta Banku BPH jest stabilna, podczas gdy poprzednia perspektywa ratingów depozytowych Banku BPH była ujemna. >>>>  

Prime Car Management 

Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mabion 

Mabion odnotował 1,89 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 2,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CI Games 

CI Games ustalił cenę emisyjną akcji serii G na podstawie wyników budowania książki popytu na poziomie 22,70 zł za akcję. W ramach emisji oferowanych będzie 570 tys. akcji tej serii, podała spółka. >>>>   

CI Games zdecydowało o zwiększeniu liczby akcji serii G oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej o 530 tys. do 1,1 mln , podała spółka. Termin zamknięcia subskrypcji nie ulega zmianie. >>>> 

MOL 

MOL zakłada, że w ciągu dwóch-trzech lat może przerabiać w rafineriach 1/3 ropy nierosyjskiej, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath. >>>>  

MOL skupi się na rozwoju w krajach, w których działa. Planowany jest rozwój organiczny, ale przejęcia są także możliwe, poinformował wiceprezes MOL Ferenc Horvath. >>>>  

MOL nie złoży oferty na aktywa SABMillera, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath, odnosząc się do doniesień medialnych. >>>> 

MOL w segmencie detalicznym planuje rozwój usług związanych z mobilnością klientów. Grupa zakłada, że rola paliw kopalnych będzie ulegać zmniejszeniu, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath >>>> 

MOL zakłada, że ceny ropy naftowej utrzymają się na poziomie 40-50 USD/bbl w przyszłym roku, poinformował wiceprezes Ferenc Horvath. >>>>  

Cube.ITG 

Cube.ITG otrzymał od Banku Zachodniego WBK zamówienie na dostarczenie do 18 listopada br. licencji na monitoring APM dla Banku o wartości 7,8 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Bikershop 

Bikershop chce poszerzyć działalność o rynki zagraniczne - Czechy i Ukrainę - w 2017 r., a także wprowadzić nowe marki do oferty, poinformował prezes Stanisław Kwiecień. Nie planuje natomiast zwiększenia ilości punktów sprzedaży w Polsce, których posiada sześć. >>>>  

Marvipol 

Marvipol przekaże w całym bieżącym roku ok. 550 mieszkań, zaś przedsprzedaż lokali mieszkalnych może być wyższa niż zapowiadana przez spółkę i może wynieść 666 mieszkań, uważają analitycy Vestor Domu Maklerskiego. Spodziewają się oni także "mocnych" wyników segmentu motoryzacyjnego Grupy w IV kw. br. >>>> 

Industrial Center 37 - spółka celowa Marvipolu - w związku z wygaśnięciem okresu wyłączności na prowadzenie negocjacji w sprawie sprzedaży dwóch projektów logistyczno-magazynowych zlokalizowanych w okolicy Warszawy, zdecydowała się rozpocząć rozmowy z innym podmiotem - dużym funduszem inwestycyjnym, podał Marvipol>>>>  

Raiffeisen Bank Polska 

Jednostkowy zysk netto Raiffeisen Bank Polska wyniósł 262,4 mln zł w I-III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 76,9% r/r, podała instytucja. >>>>  

Multimedia Polska 

Grupa Multimedia Polska miała 550 mln zł przychodów w I-III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 4,4% r/r. Skorygowana EBITDA za 9 miesięcy wyniosła 253,8 mln zł, a marża EBITDA 46,1%. Zysk netto po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 21,9 mln zł, podała spółka. >>>> 

Dom Development 

Dom Development wyemitował 110 tys. niezabezpieczonych obligacji serii DOMDE6151121 o łącznej wartości nominalnej 110 mln zł z datą wykupu przypadającą 15 listopada 2021 roku, podała spółka. >>>>

PKP Cargo 

PKP Cargo odnotowało 5,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 63,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PKP Cargo widzi perspektywy na poprawę na rynku przewozów węgla kamiennego w przyszłym roku, dzięki wzrostowi cen tego paliwa i zmniejszaniu się polskich zapasów. Ponadto podtrzymuje nadzieje związane ze spodziewanym ożywieniem w przewozach na potrzeby projektów budowlanych i liczy na dalsze odzyskiwanie udziału w polskim rynku ogółem, poinformowali członkowie zarządu. >>>>  

Indata 

Indata poprzez spółkę celową została zakwalifikowana do otrzymania grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), poinformowała spółka. Na realizację projektu wartego 13,7 mln zł otrzyma niemal 11 mln zł, podano także. >>>> 

Avia Solutions Group 

Avia Solutions Group odnotowała 2,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,57 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PBG 

PBG i Skarb Państwa oraz inne zaangażowane podmioty zrzekły się wzajemnie roszczeń wynikających z realizacji inwestycji Stadion Narodowy w Warszawie, wynika z komunikatu PBG. >>>>  

Biuro Inwestycji Kapitałowych 

Biuro Inwestycji Kapitałowych planuje debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w środę, 23 listopada br., poinformowała spółka. W ramach oferty publicznej inwestorzy objęli wszystkie oferowane akcje, a wartość oferty wyniosła 20,34 mln zł brutto, podano również. >>>> 

Wikana 

Wikana planuje oddać do użytkowania lub już oddała w IV kwartale br. 4 projekty, w których łącznie znajdować się będzie 209 mieszkań, poinformował prezes Robert Pydzik. >>>> 

Erbud 

Erbud czuje się komfortowo ze swoim portfelem zamówień na ponad 2 mld zł i oczekuje dobrego 2017 r., poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. >>>> 

Dazum, Stoppoint 

Właściciel Dazumi - operatora marki Stoppoint działającej w projekcie Stacja z Paczką, której jest operatorem - ma zamiar wziąć udział w planowanej emisji akcji notowanej na NewConnect spółki Produkty Klasztorne, a także docelowo zmienić jej nazwę na Stoppoint i podjąć działania zmierzające do przejścia na rynek główny GPW, wynika z komunikatu Dazumi. >>>>  

Torpol 

Torpol zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe umowę na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków" za 304,3 mln zł brutto, podała spółka. >>>>  

Robyg 

Robyg rozpoczyna sprzedaż 106 lokali w kolejnym etapie inwestycji Green Mokotów w Warszawie, podała spółka. >>>> 

mBank  

Prezes UOKiK po raz piąty przedstawił sądowi istotny pogląd w sprawie - dotyczy on sporu frankowiczów z mBankiem - podał Urząd. UOKiK zgodził się z konsumentami, że postanowienia określające wysokość oprocentowania i sposób ustalania kursów wymiany walut są zbyt ogólne, czyli niedozwolone. >>>>  

Ursus 

Konsorcjum Ursus, AMZ Kutno oraz Ursus Bus ma umowę z Miejskimi Zakładami Autobusowymi w Warszawie na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych miejskich autobusów elektrycznych za 24,98 mln zł, podał Ursus. >>>> 

Rafako 

Rafako S.A. podjęło decyzję o uruchomieniu Programu Dobrowolnych Odejść (PDA) dla swoich pracowników. Programem ma zostać objętych docelowo ok. 200 osób, podała spółka. Spodziewane koszty realizacji programu wyniosą maksymalnie do około 15 mln zł. >>>> 

T-Bull 

T-Bull udostępnił grę "Top Boat: Racing Simulator 3D" - symulator wyścigów łodziami motorowymi, podała spółka.

Auto Partner 

Auto Partner odnotował 8,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LC Corp 

Bond Spot podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia 18 listopada 2016 r. jako dnia pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 15 000 obligacji na okaziciela serii LCC007100521 spółki LC Corp o łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podało LC Corp.