"Celem programu jest dostosowanie poziomu i kosztów zatrudnienia w Rafako S.A. do sytuacji rynkowej w obszarze działania spółki przy jednoczesnym wsparciu pracowników odchodzących zarówno poprzez świadczenia finansowe jak i świadczenia pozafinansowe" - czytamy w komunikacie.

Czas trwania programu ustalono na okres od 1 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku.

Uprawnionymi do skorzystania z oferty PDO będą w szczególności:
- pracownicy w wieku emerytalnym,
- pracownicy korzystający z uprawnień ochrony przedemerytalnej,
- pozostali pracownicy, którzy spełnią określone warunki i w terminie przewidzianym w regulaminie Programu złożą oświadczenie o chęci skorzystania z oferty PDO, podano również.

Spodziewane koszty realizacji programu wyniosą maksymalnie do około 15 mln zł, w zależności od liczby pracowników, którzy zgłoszą przystąpienie do Programu. Dokładna wysokość kosztów programu zostanie podana do wiadomości publicznej po jego zakończeniu. Spółka planuje pokryć koszty realizacji programu ze środków własnych, podsumowano w komunikacie.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)