"Intencją zarządu Biura Inwestycji Kapitałowych jest aby prawa do akcji (PDA) zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w środę 23 listopada br." - czytamy w komunikacie.

Termin debiutu zależy od stosownych decyzji organów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podkreśliła spółka.

"W ramach prowadzonej pierwszej publicznej oferty Biura Inwestycji Kapitałowych przydzielono inwestorom wszystkie z oferowanych 1 130 000 nowych akcji serii I. Z tego inwestorom indywidualnym przydzielono 200 tys. akcji (ok. 17,7%). Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła 9,11%. Z kolei inwestorzy instytucjonalni objęli 930 tys. akcji (ok. 82,3%) w pełni wyczerpując pulę oferowanych im walorów" - czytamy w komunikacie.

Objęte przez inwestorów walory stanowią łącznie 27,4% podwyższonego kapitału zakładowego, który po podwyższeniu kapitału będzie się dzielił na 4,13 mln akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę Centrum Logistycznego w Sosnowcu, budowę Centrum Logistycznego Kraków III oraz budowę Parku Handlowego w Dzierżoniowie, przypomniano również.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)