W ramach transakcji Santander, WP i GA pozbędą się swoich udziałów w Allfunds Banku poprzez sprzedaż akcji lub poprzez IPO.

Santander AM posiada 170 mld euro aktywów pod zarządzaniem i ma wiodącą pozycję w 11 krajach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Firma zarządzająca aktywami będzie kontrybuowała do wyniku grupy z tytułu opłat na poziomie 1,1 mld euro. Santander zamierza wzmocnić działalność tej spółki poprzez zwiększenie asortymentu produktów.

"Grupa Santander szacuje, że w 2018 roku transakcja ta przyczyni się do wzrostu zysku na akcję (>1%), zaś zwrot z zainwestowanego kapitału sięgnie 20% (i ok. 25% w 2019 roku). Santander Group przewiduje również, że negatywny wpływ na jej kapitał podstawowy Tier 1 do końca 2017 roku będzie wynosić 11 punktów bazowych" - czytamy w komunikacie.

"Wszystkie szacunki są pomniejszone o efekt, wynikający ze przewidywanej sprzedaży 25,25% pośredniego udziału Santander Group w Allfund Banku" - podkreślono.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.

(ISBnews)