Łącznie złożono 6 ofert. Druga najtańsza należała do konsorcjum Mosty Łódź + ZUE (856,76 mln zł), a trzecia - do konsorcjum Intercor + PORR (873,3 mln zł). Zamawiający przeznaczał na realizację zadania 810,48 mln zł brutto.

Cena ma wagę 60% przy wyborze najkorzystniejsze oferty, jednak w przypadku drugiego kryterium wyboru (wydłużony okres gwarancji, waga 40%) wszyscy wymienieni potencjalni wykonawcy jednakowo zadeklarowali 132 miesiące.

Inwestycja obejmuje budowę tzw. Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej.

(ISBnews)