Pozew został złożony "w związku z popełnieniem przez ww. spółki deliktu w postaci praktyki ograniczającej konkurencję i w konsekwencji wyrządzeniem spółce szkody, co uzasadnia dochodzenie przez spółkę ww. roszczeń" - czytamy w komunikacie.

We wrześniu 2013 r. Magna Polonia skierowała do sądu wnioski o zawezwanie tych operatorów do próby ugodowej. Uznawała ich za "dłużników solidarnych wymagalnej wierzytelności spółki w kwocie 617 777 000 zł należnej spółce w związku z popełnieniem przez ww. spółki deliktu w postaci praktyki ograniczającej konkurencję".

(ISBnews)