"Prognozuje się, że wzrost PKB wzrośnie do ok. 3 proc. rocznie w latach 2017-18 dzięki wyższym transferom socjalnym, niższym stopom procentowym oraz rosnącemu wydatkowaniu środków z UE" - napisano w komentarzu do prognoz.

W ocenie OECD, NBP zacznie podnosić poziom stóp procentowych od końca 2017 r., w reakcji na rosnącą inflację.

"Koszt wdrożenia programu 500+ został pokryty w 2016 r. przez jednorazowe dochody. Wzrost wydatków socjalnych, odbicie w inwestycjach publicznych oraz planowane obniżenie wieku emerytalnego mogą pchnąć deficyt w 2018 r. ponad poziom 3-proc. PKB wg. definicji z Maastricht, mimo dodatkowych podatków nałożonych na banki i sprzedaż detaliczną. Planowana obniżka podatków dla gospodarstw z najniższymi przychodami również może zwiększać deficyt" - dodano.