Ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej oraz przedstawiciele 11 krajów Europy Południowo-Wschodniej spotkali się we wtorek przed południem w Warszawie z Federiką Mogherini.

Rozmowy z udziałem szefów MSZ czterech państw Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier) oraz przedstawicieli sześciu krajów zachodniobałkańskich (Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa) oraz pięciu unijnych sąsiadów regionu (Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii i Włoch) poświęcone były m.in. współpracy UE z państwami Bałkanów Zachodnich oraz bezpieczeństwu Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła podczas konferencji prasowej, że UE i państwa Bałkanów Zachodnich łączy współpraca oraz wspólne wartości i wyzwania. "To są wyzwania dotyczące rozwoju gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy, radykalizacji naszej młodzieży, bezpieczeństwa, jak również zarządzania przypływem uchodźców" - wyliczała wysoka przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

"Te wszystkie obszary pokazują, że wiele nas łączy - więcej, niż tylko rozszerzenie UE. To dzisiejsze spotkanie to wspaniała szansa, aby z nimi i (...) państwami członkowskimi porozmawiać na temat konkretnych sposobów, jakimi możemy lepiej rozwiązywać problemy, czy bolączki naszych obywateli, niezależnie od tego, czy są to obywatele UE, czy nie, ponieważ wiele z tych problemów, które stoją przed nami obecnie, nie zna granic" - zaznaczyła Mogherini.

Szefowa dyplomacji UE dziękowała polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Witoldowi Waszczykowskiemu i krajom V4 za zaproszenie na warszawską konferencję. "Dla mnie jest to zawsze ważne wydarzenie, kiedy mogę być częścią spotkania Grupy Wyszehradzkiej, zwłaszcza teraz, w czasie przewodnictwa polskiego" - powiedziała Mogherini.

Minister Waszczykowski, otwierając wtorkową konferencję przypomniał, że w tym roku obchodzimy 25-lecie polska-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. "Chciałem się podzielić tymi doświadczeniami z krajami Bałkanów zachodnich" - dodał szef MSZ.