Strata operacyjna wyniosła 2,81 mln zł wobec 3,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,98 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 4,16 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12,56 mln zł w porównaniu z 12,42 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,4 mln zł wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa zarządza aktualnie trzema parkami logistycznymi: Centrum Logistycznym Kraków I, Centrum Logistycznym Kraków II oraz Śląskim Centrum Logistycznym w Sosnowcu o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 55,8 tys. m2. W ramach dywersyfikacji działalności zajmuje się także budową i wynajmem nowoczesnych powierzchni handlowych w segmencie parków handlowych (retail parków). Dotychczas zrealizowane zostały dwa retail parki: w Puławach i Bielsku-Białej.

(ISBnews)