Portfel zamówień Trakcji wynosił 1 851 mln zł na koniec półroczaWarszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Portfel zamówień budowlanych Grupy Trakcja wyniósł 1 851 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów) na 30 czerwca 2017 r., podała spółka.

"Aktualny portfel zamówień Grupy Trakcja na dzień 30 czerwca 2017 roku zapewnia pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych w bieżącym roku obrotowym. Udział w nowych przetargach w 2017 roku pozwoli grupie na znaczące zwiększenie przyszłych przychodów. Tym samym, Grupa Trakcja sukcesywnie odbudowuje swój portfel zamówień. Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania [30 sierpnia], jednostka dominująca posiadała najkorzystniejsze oferty na dziesięć kontraktów o wartości 834 mln zł. Zakładając pozytywne rozstrzygnięcie wyżej wymienionych przetargów, Zarząd spodziewa się znaczącego zwiększenia portfela zamówień w ciągu najbliższych miesięcy" - czytamy w raporcie półrocznym.

Dodatkowo, jednostka dominująca zawarła umowę z PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol dla zadania pn. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, ETAP III - LCS Terespol. Wartość netto umowy
wynosi 417,5 mln zł.

W okresie I półrocza 2017 roku spółki z Grupy Trakcja podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 1 138 mln zł (z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów, podano także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,38 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)