Ministerstwo Finansów podało w sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa, że dochody z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec października 1.458,917 mln zł, co daje 145,9 proc. pierwotnego planu.

Zakładane na 2017 rok wpływy w budżecie miały wynieść 1.000,0 mln zł, jednak w projekcie budżetu na 2018 rok, w prognozie wykonania tegorocznych wpływów zapisano dochody na poziomie 1.640,0 mln zł.

>>> Czytaj też: Ceny rosną, zmniejsza się wydobycie. Oto kondycja węgla na Barbórkę