Akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o 0,07 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Herkulesa zdecydowali o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,07 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy emitenta podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 3 038 849,8 zł, co stanowi 0,07 zł/ brutto na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 29 sierpnia, a dniem wypłaty dywidendy będzie 19 września 2018 r.

"Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez emitenta, nabyte zgodnie z upoważnieniem walnego zgromadzenia. W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez emitenta" - czytamy dalej.

Na dzień walnego zgromadzenia spółka posiada 2 643 035 akcji własnych, zatem dywidendą objętych jest 40 769 105 akcji.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)