"Dzisiaj stawiamy w tej sprawie pierwszy krok, ale chcemy żeby proces tworzenia nowego parku przemysłowego był bardzo dynamiczny" - powiedział wiceprezes ARP Paweł Kolczyński. Zaznaczył, że powołanie do życia takiego przedsięwzięcia jest bardzo ważne, zwłaszcza obecnie, gdy w wyniku przetrasowań po pandemii koronawirusa, zmienia się łańcuch dostaw na świecie. "Mamy sygnały, że jest zainteresowanie inwestorów tym przedsięwzięciem" - dodał. Wskazał, że wzorcem dla Ząbkowic są Kobierzyce, gdzie bardzo prężnie działa ok. 33 inwestorów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Zaznaczył, że zawarta w środę umowa przyczyni się do rozwoju zarówno miasta, jak i powiatu ząbkowickiego.

Podczas podpisywania porozumienia wskazano, że inwestycja wpisuje się w realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Przypomniano, że transformacja po 1989 r. spowodowała upadek przemysłu w wielu małych i średnich miastach, przyczyniając się do degradacji społecznej i materialnej. Teraz - jak mówił Kolczyński - proces ten trzeba odwrócić. "Utworzenie parku przemysłowego w Ząbkowicach pozwoli nie tylko pobudzić lokalną przedsiębiorczość, ale ułatwi także pozyskanie zewnętrznych inwestorów, którzy zasilą regionalną gospodarkę. Wsparcie dla południa Dolnego Śląska to modelowy przykład urzeczywistniania koncepcji zrównoważonego rozwoju opartego o mniejsze ośrodki miejskie, których interesy przez lata nie były dostrzegane – mówił Kolczyński.

Dodał, że ARP ma doświadczenie w zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi, a także kapitał niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia. Zaznaczył, że dynamiczny rozwój zarządzanego przez ARP Euro-Parku Kobierzyce są rękojmią sukcesu. " To m.in. dzięki inwestycjom w specjalnych strefach ekonomicznych Dolny Śląsk jest jednym z najszybciej rozwijających się regionów Polski. Otrzymujemy liczne zapytania od inwestorów zainteresowanych budową swoich zakładów na tym terenie "– wskazał Kolczyński.

W ramach porozumienia ARP S.A. i KOWR zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych, finansowych, ekonomicznych oraz technicznych. Ich celem jest wybranie optymalnej formy współpracy, która obejmuje opracowanie koncepcji parku przemysłowego, wycenę nieruchomości wnoszonych do projektu, opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia, oszacowanie kwoty koniecznych nakładów na dostosowanie nieruchomości do potrzeb potencjalnych inwestorów oraz przeprowadzenie tzw. Testu Prywatnego Inwestora na potrzeby utworzenia spółki celowej dla realizacji przedsięwzięcia. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

Reklama

"Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa od dawna zagospodarowuje nieruchomości nierolne znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pod inwestycje. Obecnie posiada swoje grunty w dziewięciu Specjalnych Strefach Ekonomicznych, w których swoje inwestycje ulokowało wiele światowych koncernów" - powiedział p.o. dyrektora generalnego KOWR Grzegorz Pięta.

Utworzenie Parku Przemysłowego Ząbkowice to szansa na redukcję bezrobocia i zaktywizowanie mieszkańców regionu. Jak wynika z danych GUS, stopa bezrobocia w powiecie ząbkowickim na koniec grudnia 2019 r. wynosiła 9,3 proc. i była dwukrotnie wyższa od bezrobocia w całym województwie dolnośląskim (4,6 proc.) oraz dużo większa od średniej ogólnopolskiej, która wyniosła w grudniu ub.r. 5,2 proc.

"Wykorzystanie istniejących potencjałów oraz wola współpracy instytucji rządowych doprowadziła do podpisania porozumienia, które dla całego regionu będzie nowym otwarciem i szansą zaistnienia na mapie gospodarczej Dolnego Śląska – powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości z okręgu ząbkowickiego Marcin Gwóźdź.

Jak zaznaczyła w swoich materiałach APR, działka, na której ma powstać inwestycja położona jest na północ od Ząbkowic Śląskich, tuż przy drodze krajowej nr 8, a cały teren już jest przygotowany do funkcji przemysłowych. W jego okolice dociągnięta została sieć wodociągowa i kanalizacyjna, a także sieć gazowa. Zaznaczono, że przez samą działkę przebiega też linia energetyczna wysokiego napięcia 220 kV(w przyszłości 400 kV). Napisano, że atrakcyjność działki znacząco zwiększy się jeszcze w przyszłości po budowie drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko oraz rozbudowie o drugi tor i elektryfikacji przebiegającej w pobliżu linii kolejowej Legnica – Katowice. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ dym/