"Sprawa rozpoznawana była przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na skutek skargi organizacji ekologicznej oraz osoby fizycznej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez wójta gminy Wierzbinek" - czytamy w komunikacie.

Po kilkuletnim postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprawa ponownie wróciła do rozpoznania przez SKO w Koninie, które ostatecznie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej, podano także.

"Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, datowany na 18 czerwca 2020 roku oznacza tym samym, że decyzja środowiskowa wydana w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez wójta gminy Wierzbinek, cały czas pozostaje w obrocie prawnym. PAK KWB Konin SA (spółka zależna od spółki) oczekuje na doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem" - czytamy dalej.

Stronom przysługuje prawo do złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, przypomniano.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)