"Sprzedaż miedzi płatnej wyniosła 61,8 tys. ton i była niższa o 1,8 tys. ton (-3%) w porównaniu do sprzedaży miedzi z maja 2019 roku. Powodem spadku była niższa sprzedaż miedzi zrealizowana przez KGHM Polska Miedź S.A. oraz KGHM International LTD. Wzrost sprzedaży wykazała kopalnia Sierra Gorda" - czytamy w komunikacie.

Sprzedaż srebra wyniosła 123,8 tony i była niższa o 19,6 tony (-14%) w porównaniu do sprzedaży z maja ub. roku. Wynik ten związany był przede wszystkim z niższą sprzedażą srebra z polskich aktywów produkcyjnych.

Sprzedaż TPM wyniosła 11,1 tys. troz i była niższa o 7,7 tys. troz (-41%) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Gorsze wyniki sprzedażowe odnotowała KGHM Polska Miedź.

Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była niższa o 0,3 mln funtów (-33%) w odniesieniu do maja 2019 roku. Spadek sprzedaży dotyczył kopalni Sierra Gorda oraz Robinson.

W spółce-matce:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 48,2 tys. ton i była niższa o 3,0 tys. ton (-6%) w porównaniu do maja 2019 roku. Na sytuację tę wpływ miała głównie niższa produkcja miedzi w kwietniu i maju bieżącego roku (w sumie o ok. 3,5 tys. ton). Dodatkowo w kwietniu zachowany został poziom sprzedaży z analogicznego okresu roku 2019 co skutkowało koniecznością odbudowy zapasów w maju 2020.

- Sprzedaż srebra wyniosła 120,8 tony i była niższa o 21,4 tony (-15%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w maju 2019 roku. Spadek wynikał z niższej produkcji srebra oraz uzgodnionego harmonogramu wysyłek do klientów w roku bieżącym. W celu ograniczenia kosztów logistycznych sprzedaż srebra poza granicę Polski odbywa się zazwyczaj jednorazowo w ok. 20 tonowych partiach. Oznacza to, że wzrost / spadek ilości wysyłek nawet o jedną ma bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży w analogicznej perspektywie czasowej.

- Sprzedaż TPM wyniosła 1,2 tys. troz i była niższa o 9,8 tys. troz (-89%) w porównaniu do sprzedaży maja 2019 roku. Różnica spowodowana była brakiem wysyłki na rynki zagraniczne. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport również odbywają się w większych jednorazowych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg).

W KGHM International:

- Sprzedaż miedzi wyniosła 6,5 tys. ton i była niższa o 0,6 tys. ton (-8%) w porównaniu do sprzedaży maja 2019 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż katod Franke wynikająca z niższej produkcji (o ok. 1,4 tys. ton płatnej miedzi). Wzrost o ok. 0,9 tys. ton odnotowano natomiast w przypadku miedzi pochodzącej z koncentratu Robinson (wyższy wolumen sprzedanego materiału o ok. 5,5 tys. ton wagi suchej związany z uzgodnionym z klientami harmonogramem wysyłek).

- Sprzedaż TPM wyniosła 7,1 tys. troz i była wyższa o 1,8 tys. troz (+34%) w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Powodem wzrostu była przede wszystkim wyższa sprzedaż TPM pochodzących z Zagłębia Sudbury wynikająca z wyższej produkcji rudy oraz wyższej zawartości palladu i platyny w sprzedanym materiale.

- Sprzedaż srebra wyniosła 0,5 tony i była o tę ilość wyższa od sprzedaży maja ubiegłego roku. Na różnicę wpłynęło skorygowanie w maju ubiegłego roku prowizorycznych zawartości srebra zawartego w koncentracie Robinson w odniesieniu do wcześniej zrealizowanych wysyłek.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,038 mln funtów i była niższa o 0,102 mln funtów (-73%) od sprzedaży zrealizowanej w analogicznym okresie 2019 roku. Sprzedaż maja 2020 roku była odzwierciedleniem wielkości produkcji w tym okresie (niższej o ok. 0,1 mln funtów).

W Sierra Gorda (55% udziału KGHM):

- Sprzedaż miedzi wyniosła 7,1 tys. ton i była wyższa o 1,8 tys. ton (+34%) w porównaniu do sprzedaży odnotowanej w maju 2019 roku. Przyczyną był, wynikający z ustalonego harmonogramu wysyłek oraz wyższej produkcji miedzi, wyższy wolumen sprzedanego koncentratu miedzi o ok. 16,3 tys. ton wagi suchej (liczonych dla 100% udziałów) w maju bieżącego roku.

- Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,6 mln funtów i była niższa o 0,2 mln funtów (-25%) w odniesieniu do maja ubiegłego roku. Wielkość sprzedaży molibdenu odzwierciedla harmonogram przerobu koncentratu molibdenu i zwrotu tlenków molibdenu przeznaczonych na sprzedaż, jak również planowane i zrealizowane wielkości produkcji molibdenu w kopalni Sierra Gorda.

- Sprzedaż srebra wyniosła 2,5 tony i była wyższa o 1,3 tony (+108%).

- Sprzedaż TPM wyniosła 2,8 tys. troz i była wyższa o 0,3 tys. troz (+12%).

"Wzrost sprzedaży srebra oraz TPM związany był z wyższym wolumenem sprzedanego koncentratu miedzi oraz wyższą zawartością tych metali w sprzedanym materiale (w przypadku srebra jego zawartość była dwukrotnie wyższa)" - wskazano też w komunikacie.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. miała 22,72 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)