"Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 r. spółka powzięła informację o wyborze złożonej przez spółkę oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. 'Zaprojektowanie i wykonanie robót w stacjach Munina i Żurawica w ramach zadania pn.: 'Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka i nr 92 Przemyśl - Medyka, odcinek Rzeszów - Granica Państwa'" - czytamy w komunikacie.

Wartość netto złożonej przez spółkę oferty: 23,4 mln zł, podano także.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)