Warszawa, 26.06.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 20,67 mln zł z zysku netto za 2019 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,9 zł dywidendy na akcję, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2019 w kwocie 27 745 040,95 zł na:
1. zwiększenie kapitału rezerwowego - kwota 6 322 040,95 zł;
2. wypłatę dywidendy - kwota 20 673 000 zł, tj. 0,9 zł na jedną akcję.
3. zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - kwota 750 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Dzień dywidendy ustalono na 31 lipca 2020 r., a termin wypłaty dywidendy na 30 października 2020 r.
Torpol odnotował 29,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 19,15 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 27,75 mln zł wobec 8,17 mln zł zysku rok wcześniej.
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)