"Przedsiębiorcy, którzy zawnioskują o kredyt Ekofirma, mogą otrzymać od 50 do 500 tys. zł na realizację inwestycji związanej z wytwarzaniem prądu z własnej mikroinstalacji przy wykorzystaniu energii słonecznej. Kredyt uruchamiany jest jednorazowo lub w transzach na okres do 10 lat, a przyznane pieniądze należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia finansowania - w tym czasie klient spłaca tylko raty odsetkowe. Kredytobiorca zobowiązany jest do posiadania wkładu własnego na poziomie minimum 10% kosztów inwestycji netto, tj. koszt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych" - czytamy w komunikacie.

Oferta kredytu Ekofirma została przygotowana w oparciu o warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR Biznesmax.

"Zabezpieczeniami tej formy finansowania są Gwarancja Biznesmax i weksel własny in blanco. Gwarancja udzielana jest bez prowizji i może zabezpieczyć nawet 80% wartości kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje również możliwość otrzymania w formie dotacji zwrotu części lub całości zapłaconych odsetek. Zwrot dotyczy pierwszych 3 lat spłaty kredytu licząc od daty uruchomienia finansowania i wynosi 5% rocznie dla kredytów objętych gwarancją udzieloną do 31 grudnia 2021 r. lub 3,33% rocznie dla kredytów objętych gwarancją udzieloną od 1 stycznia 2022 r." - dodała dyrektor Działu Funduszy UE i Programów Publicznych Aleksandra Podobińska-Durka, cytowana w komunikacie.

Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Oferta jest już dostępna w oddziałach banku. Jest ważna 12 miesięcy od daty jej wprowadzenia, czyli od 19 czerwca 2020 roku, podano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

(ISBnews)