"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia, że zysk netto spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie 161 369 959,2 zł zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w uchwale.

2 czerwca zarząd Famuru zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2019.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 165 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)