Zysk operacyjny wyniósł 20,71 mln euro wobec 16,65 mln euro zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 27,59 mln euro wobec 25,78 mln euro rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,56 mln euro w I poł. r.obr. 2019/2020 wobec 68,63 mln euro rok wcześniej.

Tatry Mountain Resorts a.s. z siedzibą w Liptovský Mikuláš jest największym podmiotem świadczącym usługi turystyczne na Słowacji. Spółka jest właścicielem i operatorem ośrodków narciarskich i hoteli w Tatrach Wysokich i Tatrach Niskich. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2012 r.

(ISBnews)