Strata operacyjna wyniosła 244,4 mln zł wobec 87,14 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427,54 mln zł w 2019 r. wobec 763,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 311,9 mln zł wobec 66,86 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)