"Akcje zostały objęte w następujący sposób:

a) Ultimate Games S.A. - 1 700 000 szt. akcji po 0,1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 170 000 zł, za wkład 170 000 zł (85% w kapitale zakładowym)

b) deweloperzy - 300 000 szt. akcji po 0,1 zł każda o łącznej wartości nominalnej 30 000 zł, za wkład 30 000 zł (15% w kapitale zakładowym)" - czytamy w komunikacie.

W terminie 7 dni od daty wpisu Demolish Games w KRS zostanie przeprowadzone podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku którego Demolish Games pozyska od podmiotów trzecich 1,5 mln zł na dalszy rozwój. Po dokonaniu ww. podwyższenia udział Ultimate Games w kapitale zakładowym spadnie do 76,5%. Strony nie wykluczają dalszych podwyższeń lub sprzedaży części posiadanych akcji na rzecz podmiotów trzecich, podano także.

"Jednocześnie intencją Demolish Games jest wprowadzenie wszystkich akcji do obrotu na rynku alternatywnym ASO New Connect do końca 2021 r." - czytamy dalej.

Demolish Games przejmie od Ultimate Games całość praw (wraz z prawem do przychodu) do serii Demolish 2017, 2018, 2021 na wszystkie platformy (PC, Nintendo, Xbox, PS, mobile).

Głównym przedmiotem działalności Demolish Games będzie produkcja i rozwijanie serii "Demolish and Build", w tym "Demolish and Build 2021". Wydawcą gier komputerowych tworzonych przez Demolish Games będzie Ultimate Games, podano także.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)